Peuter- en kleuterdans

Even niet hoeven stil zitten maar lekker dansen en bewegen op vrolijke muziek!

Welke peuter of kleuter wil dat nou niet?

Er wordt gedansd op kindermuziek dat aansluit bij hun interesse. Tijdens de lessen worden de kinderen onder andere gestimuleerd creatief te denken, samen te spelen en ritmisch te bewegen. Spelenderwijs leren ze bewegen en dansen.

 

Door middel van vrij bewegen en eenvoudige bewegingsopdrachten ontdekt het kind zijn/haar lichaam, de ruimte om zich heen en zijn/haar emoties. Tegelijkertijd ontwikkelt het kind zijn/haar grove en fijne motoriek, muzikaliteit, richtingsgevoel en ritmegevoel. Korte oefeningen worden gecreëerd vanuit de begrippen durf, fantasie, expressie, creativiteit, concentratie, samenspel, houding en plezier.

 

Geschikt voor kinderen van 3 t/m 5 jaar